Đăng nhập

Nghệ thuật đòi nợ

Chọn người đòi nợ

Chọn người đòi nợ cho doanh nghiệp cũng thật quan trọng. Không phải ai cũng có khả năng đòi nợ, nên chủ doanh nghiệp phải chọn người phù hợp nhất trong số nhân viên để tới gặp khách hàng. Người đó có thể thuộc bộ phận kế toán hoặc một nhân viên có mối quan hệ tốt nhất với khách hàng. Và anh/ chị ta phải biết cách vận dụng linh hoạt các cách đòi nợ với từng đối tượng cụ thể.

Chuyển từ đòi nợ sang hợp tác

Nếu khách hàng có thể trả nợ nhưng cố tình “làm khó” thì bạn hãy vận dụng những cách thu nợ trên. Nhưng nếu khách hàng đang thật sự gặp khó khăn về tài chính, không thể trả nợ được dù rất muốn, bạn có thể chuyển sang hình thức hợp tác. Có nghĩa là, quản lý công nợ bạn có các mối quan hệ và bạn biết rằng công ty này không thể bán được hàng, trong khi có người đang cần mặt hàng đó, thì hãy làm người trung gian. Nói đơn giản hơn là nếu con nợ của bạn đang thất nghiệp thì hãy giúp anh ta tìm được việc làm.

Vạch ra kế hoạch trả nợ cho khách hàng

Khả năng thu nợ sẽ lớn hơn nếu bạn chấp nhận cho đối tác trả theo nhiều đợt. Mức lãi suất 5% dành cho số tiền nợ còn lại là mức mà khách hàng có thể chấp nhận. Ngoài ra, chủ doanh nghiệp cũng nên thảo luận về những lần mua hàng trong tương lai. Bạn nên nói rằng bạn sẽ không thực hiện bất kỳ giao dịch nào cho đến khi khoản nợ được thanh toán hết, hoặc chỉ bán hàng nếu đối tác trao tiền mặt ngay.

Chấp nhận thanh toán bằng hàng

Trong trường hợp cần thiết bạn có thể cho đối tác thanh toán bằng hàng hóa của họ rồi đem bán chúng để lấy tiền. Cách này có thể giúp không phải vay tiền và tăng tốc độ lưu chuyển của dòng vốn. Tất nhiên, bạn chỉ nên chấp nhận những hàng hóa dễ bán và giá trị hàng hóa phải lớn hơn tiền nợ một chút. Bằng cách tỏ ra dễ tính với khách hàng, bạn sẽ giành được sự biết ơn của họ. Khi tình hình kinh doanh của khách hàng tiến triển, quản lý công nợ  họ sẽ gắn bó với bạn hơn.

Nếu làm được như trên thì công việc thu hồi nợ của bạn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Xin nhấn mạnh vào 3 ý nghĩa quan trọng của việc thu hồi nợnhư sau:

- Đảm bảo sự lành mạnh về tài chính của doanh nghiệp, cá nhân. 

- Đảm bảo lợi nhuận của Doanh nghiệp, tài chính của cá nhân. 

- Quyết định sự sống còn của DN, cá nhân và tránh rủi ro trong hoạt động KD. 

Qua những điều trên ta có thể thấy được việc thu hồi nợ quan trọng như thế nào đối với doanh nghiệp. Vì thế nhiều doanh nghiệp còn lập ra hẳn một phòng ban chuyên quản lý công nợvà đi thu hồi nợ.

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận