Nghĩ mà thương cha mẹ. Thấy con ra khỏi phòng thi là hỏi:… – Yume.vn

— Yume.vn —

Nghĩ mà thương cha mẹ. Thấy con ra khỏi phòng thi là hỏi:
– “Con uống nước đi con”
– “Con làm được bài không con”
– “Đề khó không con”
– “Cố gắng lên con”

Đứng ở cổng trường mỗi mùa thi mới thấy thương cha mẹ

Nguồn: Đặng Ngọc Trâm

#aFamily #hóng_trên_mạng #chame #muathi #hocsinh #Hvt


Yume Cám ơn bạn đã xem!

Yume