Đăng nhập

NGHIÊNG(Minh họa của họa sĩ gò nhôm Văn Phúc, vẽ lúc 10 giờ 15 ngày 4/1/2013)
 

Em nghiêng về phía đam mê

Nghiêng vào mái tóc dựa kề trăm năm

Nghiêng vai khỏa nỗi thăng trầm

Và em nghiêng hết duyên thầm vào anh


Nghiêng về phía mảng trời thanh

Em nghiêng về phía đợi vành môi thơm

Nghiêng đôi mắt tỏ vui buồn

Dẫu đời nghiêng ngã vô thường trầm luân
 

Nghiêng về anh những yêu thương

Ta nghiêng về phía con đường ái ân

Xin đời một nốt nhạc xanh

Cho em nghiêng cả vào anh phím chiều
 

Nghiêng vào nhau nhé tình yêu

Ta nghiêng cho hết những chiều đắm mê

Nghiêng nhau  "một cỏi đi về"

Mặc cho ngàn dặm sơn khê kiếp này


Dẫu nghiêng mấy ngọn heo may

Vẫn em nghiêng hết lòng này vào anh

p/s : Từ bài Nghiêng của chị Hoàng Giao
* Một cỏi đi về * (TCS)
Cđg_07.01.2013