Ngoài “bố Sơn” Trung Anh, nhiều nghệ sĩ ở lĩnh vực kịch nói cũng được phong tặng danh hiệu NSND tron…

— Yume.vn —

Ngoài “bố Sơn” Trung Anh, nhiều nghệ sĩ ở lĩnh vực kịch nói cũng được phong tặng danh hiệu NSND trong lần này bao gồm: Công Lý, Thu Hà, Minh Hằng, Trần Hạnh…

Xem thêm ở:

http://kenh14.vn/news-20190813113707562.chn

#Kenh14News
#Yume