Ngoài trời Hà Nội đang mưa!…

— Yume.vn —

Ngoài trời Hà Nội đang mưa!

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, bầu trời, cây, hoa, thiên nhiên và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: bầu trời

#Yume