trang Blog

Zro-DiaBlo88Tham gia: 22/03/2008
 • Tổng hợp những chiếc xe đẳng cấp ...Mà hôm tôi đã đưa vào My Photo.
  Xe
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Tổng hợp những chiếc xe đẳng cấp ...Mà hôm tôi đã đưa vào My Photo.