trang Blog

I Missyou foreverTham gia: 30/12/2007
 • 20 CÂU CHÂM NGÔN HAY NHẤT THẾ GIỚI
  Nhịp Sống Trẻ
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  20 CÂU CHÂM NGÔN HAY NHẤT THẾ GIỚI

  1.... Con đường ngắn nhất để vượt qua  ,mọi khó khăn là đi xuyên qua nó.

  2...người biết đạo tất kg khoe ,người biết nghĩa tất kg tham.

  3....người biết khiêm tốn , sẻ dc người tôn kẻ trọng .


  4....những việc khó khăn đến đâu nếu bạn thích làm.

  5....người biết đức tất kg thích tiếng tăm lừng lẫy.

  6....người quân tử kg phải kg lầm lổi.

  7....những khi biết lầm lỗi thì biết ăn năn cải hối

  8....sống trong tin thần đạo đức , tức là sống bắt diệt  vượt khỏi mọi tay biến bắt cứ trong thời cuộc nào .

  9....người biết tự trọng thì kg bao giờ dám làm tội lổi.

  10....chẳng có hạnh phúc nào so sánh bằng sự yên tĩnh của tâm hồn.

  11....kể ngồi rồi ăn kg là kẻ bám vào xã hội.

  12....kẻ làm nhiều mà kg dc hưỡng ,là vì bị kẻ khác bóc lột.

  13....kẻ hay tự phụ ,thì suốt đời chẳng hơn ai  ,mà thì ucng3 chẳng thấy khó .

  14....trái lại việc rất tầm thường  bạn kg ưa thích thì cảm thấy khó khăn vô cùng.

  15....tiền bac vật chất ,mất đi kiếm lại dc ,nhưng niềm tin tưởng mất đi rồi thì làm sao kiếm lại dc.

  16....người hay lợi dụng và sống trên mồ hôi nước mắt của kẻ khác  ,đó là hạng người tànn hẫn htì kg bao giờ hưởng thụ dài lâu dc .

  17....có mất tự do mới nhận dc sự do là cao quý.

  18....có giải thoát mới biết sự gàn buột là nỗi khổ đau.

  19....khiêm tốn với kẻ trí sẻ dc người tôn ,tốn với kẻ ngu sẽ bị người khinh.

  20....nhân --- nghĩa là đạo duy nhất của Thánh hiền từ ngàn xưa .
  20 CÂU CHÂM NGÔN HAY NHẤT THẾ GIỚI