trang Blog

DENNIS NGÔTham gia: 10/10/2007
 • 15 Điều Khuyên Răn của Đức Phật
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  15 Điều Khuyên Răn của Đức Phật

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

  15 Điều Khuyên Răn của Đức Phật