trang Blog

HoàngHạnh_GTCRETham gia: 19/04/2011
 • Coi ngày, giờ tốt xấu theo cụ Khổng Minh
  Đời Sống
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Coi ngày, giờ tốt xấu theo cụ Khổng Minh

  Ngày tốt xuất hành của cụ Khổng Minh (ngày âm lịch tất cả các năm)

  A.Tháng 1,4,7,10

  Bảo dương

  Đạo tặc

  Thuần dương

  Đường phong

  Kim thổ

  Kim dương

  6

  5

  4

  1

  2

  3

  12

  11

  10

  7

  8

  9

  18

  17

  16

  13

  14

  15

  24

  23

  22

  19

  20

  21

  30

  29

  28

  25

  26

  27

  1. Ngày Đường phong: rất tốt cho xuất hành, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ.
  2. Ngày Kim dương:Xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lí phải.
  3. Ngày Thuần dương: Xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, lúc về được người tốt giúp đỡ, cầu tài như ý muốn.Tranh luận thường được thắng.
  4. Ngày Bảo thương: Xuất hành thuận lợi, gặp người lớn vừa lòng, làm việc theo ý muốn, ảo phân vinh quang.
  5. Ngày Đạo tặc:Rất xấu,uất hành bị hại, mất của.
  6.  Ngày Kim thổ: Ra đi nhỡ tàu xe, cầu tài không được. Trên đường đi mất của, bất lợi.
  7.  

  B.Tháng 2,5,8,11

  Thiên môn

  Thiên đường

  Thiên tài

  Thiên tặc

  Thiên đạo

  Thiên thương

  Thiên hầu

  Thiên dương

  2

  3

  4

  5

  1

  8

  7

  6

  10

  11

  12

  13

  9

  16

  15

  14

  18

  19

  20

  21

  17

  24

  23

  22

  26

  27

  28

  29

  25

     

  30

  1. Ngày Thiên đạo: Xuất hành, cầu tài nên tránh, dù được cũng mất mát, tốn kém.
  2. Ngày Thiên hầu:Xuất hành dù ít nhiều cũng cãi cọ. Phải xảy ra tai nạn chảy máu.
  3. Ngày Thiên tặc: Xuất hành xấu, cầu tài không được. Hay bị mất cắp, mọi việc đều xấu.
  4. Ngày Thiên môn: Xuất hành mọi việc đều vừa ý, cầu được ước thấy.
  5. Ngày Thiên đường: Xuất hành tốt. Có quý nhân phù trợ,buôn bán may mắn, mọi việc như ý
  6. Ngày Thiên tài:Nên xuất hành cầu tài thắng lợi, được người giúp đỡ, mọi việc đều thuận lợi.
  7. Ngày Thiên thương: Xuất hành để gặp cấp trên thì tuyệt vời, cầu tài được thuận lợi.
  8. Ngày Thiên dương: Xuất hành tốt, cầu tài, hỏi vợ đều được.
  9.  

  C.Tháng 3,6,9,12

  Bạch hổ đầu

  Bạch hổ kiếp

  Bạch hổ túc

  Huyền vũ

  Chutước

  Thanh long túc

  Thanh long kiếp

  Thanh long đồng

  2

  3

  4

  5

  1

  8

  7

  6

  10

  11

  12

  13

  9

  16

  15

  14

  18

  19

  20

  21

  17

  24

  23

  22

  26

  27

  28

  29

  25

     

  30

  1.Ngày Chu tước: Xuất hành, cầu tài đều xấu, kiện cáo thua vì đuối lí.

  2. Ngày Thanh long túc: Không nên đi xa, xuất hành tài lộc đều không có, kiện cáo đuối lí.

  3. Ngày Bạch hổ túc, cấm đi xa, việc gì cũng không thành công: rất xấu trong mọi việc.

  4. Ngày Huyền vũ: Xuất hành thường gặp cãi cọ, gặp việc xấu, không nên đi xa.

  5. Ngày Bạch hổ đầu: Xuất hành cầu tài đều được.

  6. Ngày Bạch hổ kiếp: Xuất hành cầu tài đều được, đi hướng Nam, Bắc đều được.

  7. Ngày Thanh long kiếp: Xuất hành 4 phương, 8 hướng đều tốt, trăm sự như ý.

  8. Ngày Thanh long đầu: Xuất hành vào sáng sớm, cầu tài thắng lợi, mọi việc đều như ý.

  BẢNG XEM GIỜ

  SÁNG

  CHIỀU

   

  11h-1h

  1h-3h

  3h-5h

  5h-7h

  7h-9h

  9h-11h

  11h-1h

  1h-3h

  3h-5h

  5h-7h

  7h-9h

  9h-11h

  Câu trận

  Đẳng xà

  Chutước

  Bạch hổ

  Thái thường

  Thái âm

  Thiên không

  Huyền vũ

  Thiên hậu

  Quý nhân

  Thanh long

  Lục hợp

  Sửu

  Lục hợp

  Câu trận

  Đẳng xà

  Chutước

  Bạch hổ

  Thái thường

  Thái âm

  Thiên không

  Huyền vũ

  Thiên hậu

  Quý nhân

  Thanh long

  Dần

  Thanh long

  Lục hợp

  Câu trận

  Đẳng xà

  Chutước

  Bạch hổ

  Thái thường

  Thái âm

  Thiên không

  Huyền vũ

  Thiên hậu

  Quý nhân

  Mão

  Quý nhân

  Thanh long

  Lục hợp

  Câu trận

  Đẳng xà

  Chutước

  Bạch hổ

  Thái thường

  Thái âm

  Thiên không

  Huyền vũ

  Thiên hậu

  Thìn

  Thiên hậu

  Quý nhân

  Thanh long

  Lục hợp

  Câu trận

  Đẳng xà

  Chutước

  Bạch hổ

  Thái thường

  Thái âm

  Thiên không

  Huyền vũ

  Tỵ

  Huyền vũ

  Thiên hậu

  Quý nhân

  Thanh long

  Lục hợp

  Câu trận

  Đẳng xà

  Chutước

  Bạch hổ

  Thái thường

  Thái âm

  Thiên không

  Ngọ

  Thiên không

  Huyền vũ

  Thiên hậu

  Quý nhân

  Thanh long

  Lục hợp

  Câu trận

  Đẳng xà

  Chutước

  Bạch hổ

  Thái thường

  Thái âm

  Mùi

  Thái âm

  Thiên không

  Huyền vũ

  Thiên hậu

  Quý nhân

  Thanh long

  Lục hợp

  Câu trận

  Đẳng xà

  Chutước

  Bạch hổ

  Thái thường

  Thân

  Thái thường

  Thái âm

  Thiên không

  Huyền vũ

  Thiên hậu

  Quý nhân

  Thanh long

  Lục hợp

  Câu trận

  Đẳng xà

  Chutước

  Bạch hổ

  Dậu

  Bạch hổ

  Thái thường

  Thái âm

  Thiên không

  Huyền vũ

  Thiên hậu

  Quý nhân

  Thanh long

  Lục hợp

  Câu trận

  Đẳng xà

  Chutước

  Tuất

  Chutước

  Bạch hổ

  Thái thường

  Thái âm

  Thiên không

  Huyền vũ

  Thiên hậu

  Quý nhân

  Thanh long

  Lục hợp

  Câu trận

  Đẳng xà

  Hợi

  Đẳng xà

  Chutước

  Bạch hổ

  Thái thường

  Thái âm

  Thiên không

  Huyền vũ

  Thiên hậu

  Quý nhân

  Thanh long

  Lục hợp

  Câu trận

  Coi ngày, giờ tốt xấu theo cụ Khổng Minh