Người lính già chỉnh tề trang phục khi đứng trước anh linh Bác Hồ…. – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Người lính già chỉnh tề trang phục khi đứng trước anh linh Bác Hồ.

“Báo cáo Bác chúng con đã hoàn thành nhiệm vụ”.

Nguồn: Khu Di Tích Quốc Gia Đặc Biệt Pác Bó.

#hong
Yume.vn Xin chân thành cám ơn bạn đã xem bài viết này!

Yume