người lớn lúc nào cũng phải đặt chữ “Nhẫn” lên đầu…. – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

người lớn lúc nào cũng phải đặt chữ “Nhẫn” lên đầu.

Nguồn: Huyen Phuong Nguyen
#hong #anhdoc #ĐTMCám ơn mọi người đã đọc bài viết này!

Yume