Người mà mình hay nhớ nhất, thực ra chính là mình của ngày xưa…….

— Yume.vn —

Người mà mình hay nhớ nhất, thực ra chính là mình của ngày xưa….

#aFamily #hóng_trên_mạng #Ah #tamsu #demkhuya
#Yume