Người mẹ mang thai nằm trong ngục tù khiến đứa trẻ trong bụng chưa chào đời cũng phải sống trong cản… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Người mẹ mang thai nằm trong ngục tù khiến đứa trẻ trong bụng chưa chào đời cũng phải sống trong cảnh tù tội. Đứa trẻ đó Không chỉ là tương lai của người mẹ mà còn là tương lai của Tổ quốc. Nếu không muốn nhốt tương lai của mình trong tù tội thì đừng làm điều gì sai trái với lương tâm và luân thường đạo lý.

#aFamilyPhotos #KxYume.vn Xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Yume