NGƯỜI TỐT NGOÀI XÃ HỘI CÒN NHIỀU LẮM CHỈ LÀ ……. – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

NGƯỜI TỐT NGOÀI XÃ HỘI CÒN NHIỀU LẮM CHỈ LÀ ….
Cứ bảo lòng tham con người là vô đáy, toàn vớ vẩn hết. Trên đời này vẫn còn đầy các tấm gương về cách sống để chúng ta học hỏi.😌.
[Cre : Tổ Lái]#hong_fun #camdo


Yume.vn Cảm ơn quý đọc giả đã xem!

Yume