Người yêu không có thì lấy ảnh đi chơi đâu để khoe với đa số người đây …. – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Người yêu không có thì lấy ảnh đi chơi đâu để khoe với đa số người đây 😢.
#hong #chuyentrolinhtinhCảm ơn mọi người đã xem!

Yume