NGUYỄN HỮU LINH SÁNG NAY HẦU TÒA….

— Yume.vn —

NGUYỄN HỮU LINH SÁNG NAY HẦU TÒA.
các bạn dự đoán kết quả sẽ ra sao?

1: Tù giam
2: Tù treo
3: Trắng án

Yume