NGUYỄN QUANG A LẠI QUYÊN GÓP TIỀN CHO CÁI GỌI LÀ "QUỸ LƯƠNG TÂM"…

— Yume.vn —

NGUYỄN QUANG A LẠI QUYÊN GÓP TIỀN CHO CÁI GỌI LÀ "QUỸ LƯƠNG TÂM"
———————
Ngày khi khi Lưu Bị mang đại quân đánh Đông Ngô; Trương gọt là con trai của Trương Phi anh dũng trên sa trường, Lưu Bị tấm tắc khen rằng: "cha là loài hổ không đẻ ra con là chó, heo bao giờ". Ý nói, cha anh hiển hách thì ắt hẳn con cháu sẽ kế tục truyền thống của gia đình.

Tuy nhiên, câu nói này không đúng với Nguyễn Quang A vì cha ông ta liệt sỹ, hi sinh vì Tổ quốc trong kháng chiến chống Pháp; anh dũng trên chiến trường để trả thù nhà, đền nợ nước; muôn đời được Tổ quốc ghi công!

Nguyễn Quang A lại là kẻ phá nát truyền thống gia đình, mang thân dê chó đi thờ ngoại bang; luôn kích động và cổ súy cho phản động. HẮN ĐANG VẬN ĐỘNG CHO CÁI GỌI LÀ "QUỸ LƯƠNG TÂM" để nuôi phản động và gia đình đám phản động. Than ôi, cha của Ông ta là hổ Tuy nhiên vô phúc sinh ra Ông ta là loài chó, heo! Gia môn mất hạnh lắm thay./.
– lão chăn bò
#Thườngdân


Yume.vn Xin cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết này!

Yume