trang Blog

Gai Xương RồngTham gia: 28/03/2009
 • Công Đoàn là gì?
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Công Đoàn là gì?

  Ngày xưa còn bé, B ta cứ nghe mẹ nói: "Công Đoàn là mẹ là cha. Đói cơm rách áo cứ la Công Đoàn" và cười hí hí vẻ khoái lắm.

  Hồi năm ngoái, công ty thành lập Công đoàn, hình như có âm mưu gì đó bắt B ta giữ một chân trong Ban chấp hành CĐ. B ta hoảng kinh hồn vía vác đơn đi khắp nơi để từ chối... gia nhập Công Đoàn. Thế là thoát.

  Năm nay bầu lại BCH mới, lại có một âm mưu mà không ai nói trước cho B ta hay. Chỉ nói B ta làm thư ký cho Đại hội. Thư ký thì thư ký, B ta cũng nổi tiếng về vụ viết nhanh nhoay nhoáy (Còn đọc ra chữ gì không thì hậu xét!). Ai dè đâu đến mục để cử danh sách cho Ban chấp hành mới, B ta lại lọt vô tầm ngắm. Các vị thân yêu, các vị thấy gì ở B mà nhất định dúi đầu B vô vậy?

  Đáng nhẽ ra khi bầu thì phải có thùng phiếu, đằng này không có phải bầu bằng tay, mà bác Lãm lại chơi ... ngược: "Ai không đồng ý thì giơ tay". Ối giời, bố bảo cũng không ai dám giơ tay ngược như vậy.

  Sáng nay, vị Thủ quỹ cũ cứ đòi bàn giao Quỹ cho B, B ta khăng khăng không nhận, nói B có làm thủ quỹ đâu mà nhận. Còn hùng hồn, B đã không làm thì thôi, nếu làm thì chỉ làm Chủ tịch trở lên. Còn không thì làm Chủ tịch kiêm Phó chủ tịch kiêm luôn thủ quỹ. Nếu cho B làm thế thì B ta mới làm, còn không thì thôi.

  Bó tay.

  Công Đoàn là gì? Ừ thì ngày trước khi còn làm dân đen B ta rất hay xem ai đau ốm, sinh nở hay cưới hỏi để đề xuất thăm hỏi. (Nói ngắn gọn là để tiêu cho hết quỹ công đoàn). Nhưng hỏi phải làm một việc gì cụ thể thì B ta ngọng tại chỗ.

  Ai biết chỉ giùm.

  Đa tạ.

  Công Đoàn là gì?