trang Blog

nguyenphuong82Tham gia: 12/10/2009
 • KỸ NĂNG ĐỊA LÝ CÁCH VẼ BIỂU ĐỒ ĐỊA LÍ
  Nhịp Sống Trẻ
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  KỸ NĂNG ĐỊA LÝ CÁCH VẼ BIỂU ĐỒ ĐỊA LÍ


  KỸ NĂNG ĐỊA LÝ

  CÁCH VẼ BIỂU ĐỒ ĐỊA LÍ

  Giới thiệu

  - Vẽ biểu đồ chỉ sử dụng một màu mực (không được dùng viết đỏ và viết chì).
  - Xem kỹ đơn vị mà đề bài cho (đơn vị thực tế hay đơn vị %).
  - Nếu cần có thể chuyển đơn vị thích hợp, tính toán chính xác.
  - Vẽ biểu đồ sạch sẽ, theo thứ tự của đề bài.
  - Ký hiệu rõ ràng, ghi số liệu và chú thích đầy đủ.
  - Ghi tựa đề cho biểu đồ đã vẽ.

  PHẦN I: NHẬN BIẾT SỐ LIỆU ĐỂ XÁC ĐỊNH BIỂU ĐỒ CẦN VẼ

   

  Cơ cấu, tỉ lệ %

  trong tổng số

  1 hoặc 2 mốc năm (nhiều thành phần)

  Biểu đồ TRÒN

  3 mốc năm trở lên (ít thành phần)

  Biểu đồ MIỀN

    à Biểu đồ Tròn : Mô tả cơ cấu các thành phần trong một tổng thể

    à Biểu đồ miền : Vừa Mô tả cơ cấu các thành phần trong một tổng thể; vừa mô tả động

                               thái PT của hiện tượng

   

  Tình hình phát triển

  Biểu đồ ĐƯỜNG

  Biểu đồ CỘT

  Tốc độ tăng trưởng

  à Mô tả động thái PT của hiện tượng.

  à SS mối tương quan về độ lớn giữa các hiện tượng

   

   PHẦN II: NHẬN XÉT BIỂU ĐỒ VÀ BẢNG SỐ LIỆU

  Cơ cấu

  So sánh từng thành phần ở mỗi mốc thời gian tăng hay giảm, thành phần này hơn hay kém thành phần kia bao nhiêu lần ở mỗi giai đoạn.

  Tỉ lệ % trong tổng số

  So sánh hai thành phần

   

   

   -Tình hình phát triển qua các năm

   -Tốc độ tăng trưởng qua các năm

  Nhận xét tăng hay giảm ở mỗi mốc thời gian (giai đoạn nào nhanh, nhanh nhất… giai đoạn nào giảm, giảm nhiều nhất …)

  PHẦN III: CÁCH VẼ CÁC DẠNG BIỂU ĐỒ

  I. Biểu đồ TRÒN:

                  * Khi nào vẽ biểu đồ TRÒN?

  Khi đề bài yêu cầu vẽ biểu đồ TRÒN hay biểu đồ cần thể hiện cơ cấu, tỉ lệ (ít năm, nhiều thành phần).    

   - Đề bài cho số liệu tuyệt đối, (thực tế) phải chuyển sang số liệu tương đối (%).             

   - Vẽ theo chiều kim đồng hồ, theo thứ tự đề bài, lấy mốc chuẩn là kim đồng hồ chỉ số 12.

   - Trước khi vẽ ghi rõ 1% = 3,6o.

   - Số liệu ghi trong vòng tròn phải là số liệu %.

   - Cần chú ý độ lớn (bán kính của các vòng tròn cần vẽ).

  Ví d:

       V biu đồ th hin cơ cu tng sn phm trong nước phân theo khu vc kinh tế ca các năm 1990, 1999.

  Đơn vị: tỉ đồng

  Năm

  Tổng số

  Nông - Lâm –

  Ngư nghiêp

  Công nghiệp –

  Xây dựng

  Dịch vụ

  1990

  131.968

  42.003

  33.221

  56.744

  1999

  256.269

  60.892

  88.047

  107.330

  Cách chuyển đổi đơn vị từ số liệu thực tế sang số liệu %: Muốn tính % của số nào thì lấy số đó nhân cho 100 và chia cho tổng số:   (%)

  Tương tự ta có bảng số liệu sau khi chuyển đổi đơn vị thực tế ra đơn vị %. 

  Năm

  Nông - Lâm – Ngư nghiêp

  Công nghiệp – Xây dựng

  Dịch vụ

  1990

  31,8

  25,2

  43,0

  1999

  23,8

  34,4

  41,8

  h1-1.jpg picture by yoyoyo_088 

  I. Biểu đồ MIỀN:

                  * Khi nào vẽ biểu đồ MIỀN?

  Khi đề bài yêu cầu vẽ biểu đồ MIỀN hay biểu đồ cần thể hiện cơ cấu tỉ lệ (nhiều năm, ít thành phần).

  - Đề bài cho số liệu tuyệt đối phải chuyển sang số liệu tương đối (tức đổi ra %).

  - Vẽ lần lượt từ dưới lên trên theo thứ tự của đề bài.

  - Lấy năm đầu tiên trên trục tung, phân chia khoảng cách năm theo tỉ lệ tương ứng.

  - Ghi số liệu vào đúng vị trí từng miền trong biểu đồ đã vẽ.

  Ví dụ: Vẽ biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu tổng sản phẩm trong nước thời kỳ 1985 – 1998.

  Đơn vị: (%)

                                        Năm

  Ngành

  1985

  1988

  1990

  1992

  1995

  1998

  Nông - Lâm – Ngư  ghiêp

  40,2

  46,5

  38,7

  33,9

  27,2

  25,8

  Công nghiệp – Xây dựng

  27,3

  23,9

  22,7

  27,2

  28,8

  32,5

  Dịch vụ

  32,5

  27,6

  38,6

  38,9

  44,0

  39,5

  h2.jpg picture by yoyoyo_088 

  III. Biểu đồ ĐƯỜNG: (đường biểu diễn hay còn gọi là đồ thị)

                 *  Khi nào vẽ biểu đồ ĐƯỜNG?

  Khi đề bài yêu cầu vẽ biểu đồ ĐƯỜNG hay biểu đồ cần thể hiện sự phát triển, tốc độ tăng trưởng qua các mốc thời gian.

  - Đường biểu diễn được vẽ trên hệ trục tọa độ vuông góc (trục đứng thể hiện độ lớn của các đại lượng, trục nằm ngang thể hiện các mốc năm, các quốc gia, các vùng kinh tế.

  - Mốc năm đầu tiên biểu hiện trên trục tung, phân chia khoảng cách năm theo tỉ lệ tương ứng.

                  Ví dụ 1: Vẽ biểu đồ ĐƯỜNG thể hiện sự phát triển dân số của nước ta trong thời kỳ 1921 – 1999

   

  Năm

  1921

  1960

  1980

  1985

  1990

  1993

  1999

  Số dân (triệu người)

  15,6

  30,2

  53,7

  59,8

  66,2

  70,9

  76,3

   

  h3.jpg picture by yoyoyo_088 

  Ví dụ 2: Vẽ biểu đồ ĐƯỜNG thể hiện sự phát triển dân số và sản lượng lúa ở nước ta (1981 – 1999).

   

  Năm

  1981

  1984

  1986

  1988

  1990

  1996

  1999

  Số dân (triệu người)

  54,9

  58,6

  61,2

  63,6

  66,2

  75,4

  76,3

  Sản lượng lúa (triệu tấn)

  12,4

  15,6

  16,0

  17,0

  19,2

  26,4

  31,4

         

  DÀNH CHO LỚP 12: KỸ NĂNG THỰC HÀNH

  Những điều lưu ý khi học sinh thực hiện kỹ năng vẽ biểu đồ :
  Nếu đề thi ghi rõ yêu cầu vẽ cái gì thì chỉ cần đọc kỹ, gạch dưới

  để tránh lạc đề và thực hiện theo đúng yêu cầu

  Nêu đề không ghi rõ yêu cầu cụ thể là vẽ gì mà là vẽ dạng thích hợp nhất thì học sinh phải phân tích đề thật kỹ trước khi thực hiện – Đây là dạng đề khó học sinh phải biết phân tích để nhận dạng thích ợp.

  Để nhận dạng học sịnh cần đọc thật kỹ đề và dựa vào một số cụm từ gợi ý & một số yếu tố cơ bản từ đề bài để xác định mình cần phải vẽ dạng nào cho thích hợp.

  Ví dụ :

  + 1 : Khi đề bài có cụm từ cơ cấu hoặc nhiều thành phần của một tổng thể  thì vẽ biểu đồ tròn (Nếu chỉ 1 hoặc 2 mốc thời gian). Biểu đồ miền (Nếu đề cho ít nhất 3 mốc thời gian).

  + 2 : Khi đề bài có cụm từ Tốc độ phát triển , Tốc độ tăng trưởng Dùng đường biểu diễn (Đồ thị) để vẽ.

  + 3 : Khi đề bài có cụm từ : Tình hình, so sánh, sản lượng, số lượng Thường dùng biểu đồ cột

  + 4 : Khi đề bài cho nhiều đối tượng, nhiều đơn vị khác nhau hãy nghĩ đến.

  Việc xử lý số liệu để quy về cùng một đơn vị (%) để vẽ Hoặc phải dùng đến các dạng biểu đồ kết hợp.

  + 5 Khi đề bài có cụm từ Tốc độ phát triển, Tốc độ tăng trưởng lại có nhiều đối tượng, nhiều năm, cùng một đơn vị thì hãy nghĩ đến lấy năm đầu là 100 % rồi xử lý số liệu trước khi vẽ.


  GỢI Ý NHẬN XÉT BIỂU ĐỒ :

  Biểu đồ hình cột hay đồ thị thường có nhận xét giống nhau :

  Nhận xét cơ bản :

  a/- Tăng hay giảm ?

  - Nếu tăng thì tăng như thế nào ? (Nhanh, chậm, đều… Bao nhiêu lần hoặc %)

  - Giảm cũng vậy – Giảm nhanh hay chậm

  - Thời điểm cao nhất, thấp nhất, Chênh lệch giữa cao nhất với thấp nhất.

  b/- Mốc thời gian chuyển tiếp từ tăng qua giảm hay từ giảm qua tăng (không ghi từng năm một, trừ khi mỗi năm mỗi thay đổi từ tăng qua giảm & ngược lại) hoặc mốc thời gian từ tăng chậm qua tăng nhanh & ngược lại.

  *Giải thích : (Chỉ giải thích khi đề bài yêu cầu)

  Khi giải thích cần tìm hiểu tại sao tăng, tại sao giảm (Cần dựa vào nội dung bài học có liên quan để giải thích).

  Nếu đề bài có 2, 3 đối tượng thì nhận xét riêng từng đối tượng rồi sau đó so sánh chúng với nhau.

  Biểu đồ tròn :

  - 1 Vòng tròn : Xem yếu tố nào lớn nhất, nhỏ nhất ?. Lớn nhất, so với nhỏ nhất thì gấp mấy lần.

  - 2 hoặc 3 vòng : So sánh từng phần xem tăng hay giảm, tăng giảm nhiều hay ít.

  - Nhìn chung các vòng về thứ tự có thay đổi không ? Thay đổi như thế nào ?

  - Giải thích cũng dựa trên nội dung bài.
  Biểu đồ miền hay biểu đồ kết hợp : Khi nhận xét thì cần kết hợp các yếu tố của các dạng trên.

  LƯU Ý : Nhận xét biểu đồ phải luôn có số liệu chứng minh
  .

   

  ( Chúc các em học giỏi)

   
  KỸ NĂNG ĐỊA LÝ CÁCH VẼ BIỂU ĐỒ ĐỊA LÍ