trang Blog

haiTham gia: 25/09/2012
 • ke hoach ca nhan 2012-2013
  Xã Hội
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  ke hoach ca nhan 2012-2013

  TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỔ: Sử-Địa-GDCD-TD                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  KẾ HOẠCH

  HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2012 – 2013

  - Họ và tên: NGUYỄN THANH THIÊN HẢI

  - Ngày sinh: 29 tháng 9 năm 1979

  - Năm vào ngành: 2000

  - Trình độ đào tạo: Cử nhân đại học         Chuyên môn đào tạo: Sư phạm Sử.

  - Nhiệm vụ được phân công:

              + Giảng dạy: Địa khối 9.

              + Kiêm nhiệm: Chủ nhiệm .

  Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 của Trường THCS Lương Thế Vinh

  Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2012 – 2013 của Tổ Sử-Địa-GDCD-TD.

  Căn cứ vào chuyên ngành đào tạo và hoàn cảnh cá nhân.

        Bản thân tôi xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2012 – 2013 của mình như sau:

  I.  ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

  1. Thuận lợi:

     - Nhà trường và tổ chuyên môn luôn tạo điều kiện thuận lợi.

     - Bản thân đã biết sử dụng máy vi tính,máy trình chiếu đồng thời cũng chịu khó học hỏi đểkhai thác Internet nên ứng dụng phương pháp mới có sử dụng phương tiện hiện đại trong dạy họcgặp nhiều thuận lợi.

     -  Bản thân luôn nhiệt tình  trong công tác giảng dạy, dànhnhiều thời gian và điều kiện để tiếp cận tri thức mới, có tinh thần ham hỏi, tự tìm tòi trong công tác chuyên môn và các hoạt động khác.

  2. Khó khăn:Địa phương còn nghèo nên phụ huynh chưa chú trọng nhiều đến việc học của học sinh.

  II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC:

  1.    Việc thực hiện chương trình:

   - Dạy đúng đủ chương trình, không cắt xén nội dung chương trình

   - Tự nghiên cứu các kinh nghiệm để dạy học có hiệu quả.

   - Luôn tìm tòi phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh

   - Thực hiện đúng theo phân phối chương trình. Thực hiện quy định nội dung điều chỉnh chương trình sách giáo khoa của Bộ giáo dục.

  2.      Việc soạn bài:

  - Soạn bài theo nội dung chương trình SGK và quy định về giảm tải nội dung chương trình của Bộ GD.

  - Nghiên cứu kĩ nội dung của bài học trước khi soạn bài. Đảm bảo có bài soạn đầy đủ, có chất lượng trước khi lên lớp.  

  3.      Đồ dùng dạy học:

  - Sử dụng sáng tạo các đồ dùng dạy học hiện có.

  - Tự làm thêm các đồ dùng dạy học phục vụ cho môn giảng dạy.

  - Thực hành soạn và giảng dạy bằng giáo án điện tử.

  4.      Về dạy học trên lớp:

  - Vận dụng phù hợp các phương pháp dạy học hiện đại vào trong từng bài giảng.

  - Có nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm về việc sử dụng các phương pháp này trong quá trình giảng dạy..

  - Sử dụng đồ dùng triệt để, tự làm đồ dùng phù hợp với đối tượng học sinh để nâng cao chất lượng bài giảng.

  5.      Bồi dưỡng nâng cao tay nghề:

  - Tham gia các lớp tập huấn do Sở GD,  Phòng GD tổ chức.

  - Tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

  - Tích cực dự giờ các đồng nghiệp để rút kinh nghiệm cho bản thân và đồng nghiệp.

  6.      Thực hiện chế độ kiểm tra, đánh giá, cho điểm học sinh:

  - Thực hiện kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo đúng quy chế và chế độ cho điểm.

  - Đánh giá công bằng, không mắc bệnh thành tích trong giáo dục.

  - Đổi mới công tác ra đề kiểm tra.

  -  Trong các kì thi, coi thi và chấm thi nghiêm túc, đúng quy chế.

  7.      Công tác phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi: Làm tốt công tác phụ đạo học sinh yếu kém cho nhà trường phân công.

  8.      Công tác chuyên môn:

  - Luôn có ý thức học hỏi và trau dồi kinh nghiệm giảng dạy của các thành viên trong tổ.

        - Thực hiện đúng theo kế hoạch tổ CM đã đề ra.

  III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ  BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

  1.      Các chỉ tiêu thi đua trong năm học:

  -         Về cá nhân: Chiến sĩ thi đua cơ sở.

  -         Về chất lượng giảng dạy:

  a. Chất lượng đại trà:

  Môn

  Lớp

  Sĩ số

  Giỏi

  Khá

  TB

  Yếu

  Kém

  SL

  %

  SL

  %

  SL

  %

  SL

  %

  SL

  %

  Địa lý

  9.1

  35

  14

  40

  10

  28.6

  9

  25.7

  2

  5.7

     

  9.2

  35

  12

  34.3

  12

  34.3

  8

  22.9

  3

  8.6

     

  9.3

  36

  16

  44.4

  12

  33.3

  7

  19.4

  1

  2.8

     

  b. Chất lượng mũi nhọn học sinh giỏi qua kì thi:

  2. Về công tác kiêm nhiệm:

      - Hoàn thành các nhiệm vụ được giao, luôn có kế hoạch phối hợp để chi Đoàn hoạt động có hiệu quả.

      - Lập kế hoạch cụ thể để tổ chuyên môn hoạt động tốt, xây dựng chương trình cụ thể, tham mưu kịp thời với nhà trường.

     3. Chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao:

      - Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và có chất lượng quy chế chuyên môn (Các loại hồ sơ, giáo án ... đầy đủ, đảm bảo yêu cầu về hình thức và nội dung)

      - Đảm bảo dạy đúng, đủ chương trình mà môn học quy định.

      - Thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của BGH.

  4. Chỉ tiêu bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ:

      -  Tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề.

      -  Dự giờ : ít nhất 02 tiết / 1 tháng

      - Sử dụng hiệu quả các đồ dùng dạy học hiện có.

      - Luôn luôn học hỏi đồng nghiệp.

      - Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng do trường, Phòng GD tổ chức.

  5. Chỉ tiêu thực hiện cuộc vận động và phong trào thi đua thực hiện Trường học thân thiện, học sinh tích cực, thực hiện các tiêu chuẩn đề ra của trường học thân thiện, đặc biệt tiêu chuẩn về chất lượng dạy học.

      -  Xếp loại tay nghề: Giỏi

      - Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua  cơ sở

      - Đổi mới phương pháp dạy học.

      - Đổi mới công tác kiểm  tra đánh giá với học sinh

      - Có biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng giảng dạy.

    IV. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÁ NHÂN:

  Tháng

  Nội dung công việc

  Thực hiện

  Ghi chú

  8

  - Ổn định các hoạt động dạy và học

  - Nhận lớp chủ nhiệm, ổn định tình hình đầu năm.

  - Dạy 2 tuần khởi động

  - Chuẩn bị cho lễ khai giảng

   

  15/8/2012

  9

  - Khai giảng năm học

  - Đội thi Việt dã bắt dầu luyện tập, tổ chức các khối tham gia giải bóng đá.

  - Củng cố các lớp chủ  nhiệm, lập các kế hoạch hoạt động

  - Hoàn thành bảng kế hoạch của tổ và các kế hoạch cá nhân

  - Hội nghị CBCC cấp tổ

  - Họp phụ huynh và xây dựng Chi hội phụ huynh lớp

  - Đăng kí danh hiệu thi đua

  - Thanh kiểm tra theo kế hoạch

  - Tổ chức Ngoại khóa Đố vui để học khối 8

  - Thao giảng ( Hải – T. Tám)

  -  NGLL Thảo luận về nhiệm vụ HS cuối cấp – Bầu BCS lớp

   

  5/9/2012

  10

  - Thanh kiểm tra theo kế hoạch

  - Lên kế hoạch dự giờ

  - Kiểm tra các ĐDDH bị hư hỏng và thiếu để bổ sung

  - Phân công GV tham gia Hội giảng nhân ngày 20/10

  - Giáo viên tham gia thi giáo án điện tử cấp tổ và đóng gói sản phẩm gởi về dự thi cấp Huyện

  - Sinh hoạt kỷ niệm 20/10.

  - Luyện tập các đội học sinh năng khiếu

  - Kiểm tra việc cập nhật điểm của GV

  - Hoàn thành chuyên đề

  - NGLL Thi tìm hiểu thư Bác – Đăng ký thi đua

   

  1/10/2012

  11

  - Thanh kiểm tra theo kế hoạch

  - Lên kế hoạch dự giờ

  - Phân công GV tham gia Hội giảng nhân ngày 20/11

  -  Tham gia lễ kỷ niệm ngày NGVN 20/11

  - Chuẩn bị công tác ôn tập thi học kỳ, lập các kế hoạch ôn tập, phụ đạo HS yếu kém.

  - Các đội HS năng khiếu tiếp tục luyện tập

  - Phân tích chất lượng giữa học kỳ

  - Tham gia hội thi GVG cấp trường – Hội giảng 20/11

  - Kiểm tra chuyên môn

  - NGLL Thảo luận về Tôn sư trọng đạo – Tổ chức kỷ niệm 20/11

   

  1/11/2012

  12

  - Thanh kiểm tra theo kế hoạch

  - Lên kế hoạch dự giờ

  - Tiến hành công tác ôn tập, dạy bù cho kịp chương trình

  - Hoàn thành việc ra đề tham khảo

  - Tham gia kỷ niệm ngày 22/12 TLQĐNDVN

  - Tham gia kiểm tra HK I

  - Các lớp chủ nhiệm tiến hành xếp loại, giáo viên bộ môn hoàn thành các cột điểm

  - Hoàn thành chuyên đề

  - Ngoại khoá “ Vui để học” Khối 6

  - NGLL Thảo luận về thanh niên phát huy truyền thống CM

   

  1/12/2012

  1

  - Thanh kiểm tra theo kế hoạch

  - Lên kế hoạch dự giờ

  - Sơ kết tổ.

  - Bắt đầu chương trình HK II, các lớp chép TKB mới

  - Các đội HS năng khiếu tiếp tục luyện tập

  - Các danh hiệu hoàn thành SKKN

  - Nghỉ tết Tân Mão

  - NGLL Trồng cây lưu niệm

   

  1/1//2013

  2

  - Thanh kiểm tra theo kế hoạch

  - Lên kế hoạch dự giờ

  - Các lớp chủ nhiệm ổn định tình sau tết.

  - Tham gia các hoạt động lớn của Đội và nhà Trường

  - Tham gia Chương văn nghệ “ Mừng Đảng-Mừng Xuân”

  - Tham gia các giải học sinh năng khiếu cấp Huyện

  - NGLL Trồng cây lưu niệm

   

  2/1/2013

  3

  -  Thanh kiểm tra theo kế hoạch

  - Lên kế hoạch dự giờ

  - Tham gia đưa học sinh thi HS giỏi

  - Sinh hoạt kỷ niệm ngày 26/3, 8/3

  - Các đội HS năng khiếu tham gia dư thi

  - Hoàn thành đề cương ôn tập thi HK II, các lớp tiến hành dạy bù cho kịp chương trình

  - Phân tích chất lượng giữa HK II

  - Kiểm tra việc cập nhật điểm của GV

  - Thao giảng

  - Kiểm tra chuyên môn

  - NGLL Toạ đàm về vai trò của Đoàn

   

  3/1/2013

  4

  -  Thanh kiểm tra theo kế hoạch

  - Lên kế hoạch dự giờ

  - Triển khai công tác ôn tập, các biện pháp cho HS yếu kém

  - Chuẩn bị KT HK II

  - Các danh hiệu thi đua hoàn thành SKKN

  - Hoàn thành công tác thu

  - NGLL Tổ chức thanh niên về hoà bình và  hữu nghị

   

  4/1/2012

  5

  - Thanh kiểm tra theo kế hoạch

  - Thi HK II

  - Hoàn thành chương trình HKII

  - Các lớp CN tiến hành XL HK

  - Hoàn thành các loại báo cáo cuối năm

  - Phân tích chất lượng, XL thi đua

  - Tổng kết tổ

  - Tham gia kiểm tra HS học sinh K9 và  xét TN.

  - Bế giảng năm học

  - NGLL Thảo luận về Bác Hồ với thanh niên

   

  5/1/2013

  6

  -Tham gia coi thi TN THPT

  - Ôn tập thi lại

  - Nghỉ hè

   

  6/1/2012

  V. NHỮNG ĐỀ XUẤT

  1. Đối với BGH nhà trường:

  2. Đối với các tổ chuyên môn:

  DUYỆT CỦA BGH              TỔ TRƯỞNG              NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

  (Ký và ghi rõ họ tên)                    (Ký và ghi rõ họ tên)                          (Ký và ghi rõ họ tên)

                                         NGUYỄN THANH THIÊN HẢI     NGUYỄN THANH THIÊN HẢI                                                                  

  ke hoach ca nhan 2012-2013