trang Blog

haiTham gia: 25/09/2012
 • Ke hoach nam hoc 2012-2013
  Xã Hội
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Ke hoach nam hoc 2012-2013

  PHÒNG GD& ĐT DUY XUYÊN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                       ˜˜&™™

  KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2012 - 2013

  Tổ Sử - Địa – GDCD – TD

  - Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

  - Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  - Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

  A/ CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC:

  - Tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo, và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”

  - Tập trung thực hiện nọi dung giảm tải, đổi mới phương pháp dạy học.

  - Tiếp tục thực hiện mỗi thầy cô giáo với một phương pháp đổi mới dạy học.

  - Tiếp tục đổi mới ứng dụng CNTT trong day học.

  B/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ.

  I/ NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM HỌC 2011-2012:

  - Sáng kiến kinh nghiệm :

           + Vận dụng phần mềm hotpot vào giảng dạy và làm bài tập Địa lý – Đạt loại C

           + Vận dụng sơ đồ tư duy vào giảng dạy giảng dạy sử 8 – Đạt loại C

           + Biện pháp nâng cao thành tích cho đội học sinh năng khiếu – Đạt loại B

  - Danh hiệu thi đua của cá nhân trong tổ đạt được:

            + GV giỏi cơ sở: 03

            + Lao động tiên tiến: 04

  -  Chỉ tiêu chất lượng bộ môn và chủ nhiệm của tổ:

             + Chất lượng đại trà: Bằng mặt bằng của Huyện. 

  - Tồn tại của tổ trong năm học :

          + Chất lượng các môn Địa 7 ( Thấp hơn mặt bằng của huyện)

  II/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TỎ:

            Thuận lợi:

  - Năm học 2012-2013 Giáo viên trong tổ được tăng cường thêm một giáo viên thể dục.

   - GV trong tổ có trình độ nghiệp vụ, tay nghề đồng đều, đa số giáo viên trong tổ đều đã đạt chuẩn. Trong tổ có 6 giáo viên đạt trên chuẩn.

  - GV trong tổ đoàn kết, thương yêu, gắn bó nhau trong sinh hoạt cũng như trong công việc.

  - Được sự quan tâm chỉ đạo và sự phối kết hợp của các tổ chức nhà trường: Chi bộ Đảng, Bán giám hiệu, Ban chuyên môn, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, GVCN, tập thể tổ Sử - Địa – GDCD-TD đã đoàn kết, tập trung sức lực và trí tuệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011-2012.

           Khó khăn:

  - Trình độ vi tính chưa có sự đồng đều.

  - Việc tiếp cận giáo án điện tử còn gặp nhiều khó khăn.

  III/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2012 - 2013

             1/ Công tác dạy và học:

           a, Công tác chủ nhiệm và giáo dục đạo đức học sinh:

           + Trong tổ có 5 lớp chủ nhiệm,  nên cần có các biện pháp kịp thời để đưa các em vào nề nếp. Phát hiện những biểu hiện không bình thường của học sinh, thường xuyên liên hệ với PHHS, với Chi hội trưởng phụ huynh của lớp để giữ vững số lượng học sinh . Đảm bảo đến cuối năm không có học sinh bỏ học.

           + Tổ chức tốt các phong trào thi đua của lớp, trường. Có các biện pháp cụ thể để duy trì tốt phong trào thi đua. Phấn đấu vị trí thi đua của các lớp chủ nhiệm đạt được kết quả cao.

           + Có những biện pháp cụ thể để duy trì phong trào học tập như theo dõi việc học bài cũ, chuẩn bị bài và làm bài tập ở nhà; duy trì đôi bạn học tập; phấn đấu không có giờ học xếp loại trung bình. Kết quả học tập lớp chủ nhiệm không thấp hơn mặt bằng trường, xét lên lên lớp đợt 1 không có học sinh lưu ban.

           + Các lớp chủ nhiệm thường xuyên tổ chức các công tác ngoại khoá để các em mạnh dạn hơn trong việc học tập. Phát huy khả năng nhận biết, phân tích và khả năng đánh giá của học sinh.

           b, Công tác soạn giảng:

           + Đảm bảo lên lớp đúng giờ, dạy đúng chương trình và sổ báo giảng, có giáo án khi lên lớp. Đảm bảo việc soạn giáo án theo đúng chuẩn kỹ năng – kiến thức. Áp dụng các bài giảm tải theo nội dung của Bộ Giáo Dục.

           + Đảm bảo thực hiện tốt quy chế chuyên môn, không có giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn.

           + Thường xuyên thao giảng, dự giờ để trao đổi, học hỏi nghiệp vụ chuyên môn.

           + Coi trọng việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực , chống việc đọc chép khi lên lớp, phát huy tính tích cực của học sinh.

           + Là năm yêu cầu của sử dụng công nghệ thông tin nên phấn đấu trong tổ đạt 100% giáo viên thực hiện giáo án điện tử. ( ít nhất 4 giáo điện tử /năm học)

           c, Việc kiểm tra đánh giá học sinh:

           + Đề kiểm tra phải được sự thống nhất của nhóm chuyên môn, đề bám sát chuẩn kiến thức, có độ phân hoá cao. Phấn đấu có ngân hàng đề của tổ CM. Khi ra đề cần chú ý nếu 2 giáo viên cùng dạy một khối thì ít nhất phải có 2 đề kiểm tra.

           + Việc coi kiểm tra và  tổ chức kiểm tra đánh giá phải nghiêm túc.

           + Việc chấm phải tổ chức chấm nghiêm túc theo đáp án, với một số bài kiểm tra có thể tổ chức chấm chéo. Coi trọng việc phân tích chất lượng để tìm ra nguyên nhân, đề ra biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng. Sau khi chấm trả bài thì giáo viên trong tổ có nhiệm vụ chấm sát xuất ít nhất là 5 bài để kiểm tra những sai xót có thể xảy ra.

           + Vận dụng các biện pháp kiểm tra như là việc kiểm tra trắc nghiệm để các em tập làm quen dần.

           + Việc kiểm tra phải sát với thực tế, đề không quá dễ, nhưng cũng không quá khó, tránh trường hợp đánh đố học sinh.

           + Cần chú ý trong việc quay cóp bài của học sinh.

           + Cần quan tâm hơn nữa đến các đối tượng học sinh cá biệt, cần có đề kiểm tra riêng để phù hợp với các em học sinh các biệt.

           d, Việc sử dụng ĐDDH và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học:

           + Đảm bảo sử dụng tối đa các đồ dùng dạy học có ở kho thiết bị. Làm mới một số ĐDDH để phục vụ việc lên lớp.

           + Phấn đấu 100% giáo viên trong tổ sử dụng giáo án vi tính. Soạn thành thạo giáo án điện tử (phấn đấu mỗi giáo viên của tổ trong năm học có 2 tiết thao giảng bằng giáo án điện tử).

           e, Việc phân tích chất lượng:

           + Trong tất cả các bài kiểm tra định kỳ thì đều phải có phân tích đánh giá, rút ra những kinh nghiệm cần thiết.

           + Sau khi nhận xét thì cần phải có những ưu điểm và khuyết điểm, có biện pháp khắc phục....

           + Việc chấm trả bài phải đúng thời gian quy định.

             g, Công tác chuyên đề ngoại khoá và bồi dưỡng thường xuyên:

           + Trong năm học tổ thực hiện ít nhất 2 chuyên đề (Trong2 học kì)

  ·        Chuyên đề 1:  Nhóm GDCD: “ Vận dụng một số bài báo để giáo dục sự hiểu biết về pháp luật cho học sinh”

  ·        Chuyên đề 2: Nhóm Địa: “  Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thông qua bộ môn địa lý”

  - Các chuyên đề phải thiết thực, gắn với việc giảng dạy và nâng cao chất lượng. Việc triển khai thực hiện và tổng kết chuyên đề phải nghiêm túc, gắn với thực tế của trường lớp. Trong các chuyên đề đó lấy một chuyên đề trọng tâm để làm chuyên đề lớn của tổ.

           + Tham gia các ngoại khóa của trường tổ chức, tổ chức tốt các ngoại khoá của tổ  như chuyên đề: 22/12, 3/2. Thực hiện tốt chuyên đề ngoại khoá “ Đố vui để học khối 6 & 8”.

           + Tham gia tốt các đợt học bồi dưỡng thường xuyên tập trung. Nội dung bồi dưỡng thường xuyên phải được thường xuyên trao đổi trong các buổi họp tổ chuyên môn.

           h, Công tác phụ đạo bồi dưỡng:

           + Tham gia tốt công tác bồi dưỡng các đội năng khiếu được nhà trường phân công.

           2/ Công tác khác:

           a, Công tác phổ cập giáo dục:

           + Tham gia tốt công tác PCGD trong quá trình dạy học, làm việc với phụ huynh, quan hệ với xã hội.

           + Tham gia tốt công tác phổ cập ngày tại lớp chủ nhiệm, thường xuyên quan tâm những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học.

           + Hoàn thanh tốt công tác PCGD khi được nhà trường phân công.

         b) Công tác đoàn thể:

           + Tham gia tốt công tác công đoàn, phát huy vai trò công đoàn trong nhà trường, đóng đoàn phí công đoàn đầy đủ.

           + GV còn tuổi Đoàn tham gia sinh hoạt chi đoàn thường xuyên, GVCN phải gắn công tác chủ nhiệm với công tác Đoàn thanh niên.

  IV/ NHỮNG CHỈ TIÊU CƠ BẢN

           + Giải năng khiếu: Kết hợp tổ Thể dục phấn đấu có ít nhất 2 giải đồng đội điền kinh, 5 giải cá nhân.

           + Tham gia hội giảng : 4 tiết / năm ( 2 đợt - 20 tháng 10 và 20 tháng 11)

           + Số tiết thao giảng: 2 tiết/ 1 giáo viên/năm

           + Số tiết dự giờ: 2 tiết/ tháng/ 1 giáo viên (không kể thao giảng, hội giảng)

           + Tiết dạy giáo án điện tử: 4 tiết/ năm/ 1 giáo viên

           + Danh hiệu thi đua tập thể: Đăng ký Tập thể lao động tiên tiến.

           + Đăng ký danh hiệu thi đua cá nhân:

  TT

  Họ và tên GV

  DHTĐ

  Đăng ký

  Tên đề tài SKKN

  Ghi chú

  1

  Võ Ngọc Pháp

  LĐTT

   

  Cộng đồng

  2

  Nguyễn Thanh Thiên Hải

  CSTĐCS

     

  3

  Phan Dũng

  CSTĐCS

     

  4

  Nguyễn Văn Hiển

  CSTĐCS

     

  5

  Võ Thị Nương

  LĐTT

     

  6

  Nguyễn Văn Tám

  LĐTT

     

  7

  Lê Thị Đinh Hạnh

  LĐTT

     

  8

  Đặng  Ngọc Vũ

  LĐTT

     

  VI/ LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ( cơ bản)

  Tháng

  Nội dung công việc

  Người thực hiện

  Thời gian

  8

  - Ổn định các hoạt động dạy và học

  - Nhận lớp chủ nhiệm, ổn định tình hình đầu năm.

  - Dạy 2 tuần khởi động

  - Luyện tập bài thể dục đồng diễn phục vụ lễ Khai giảng

  - Chuẩn bị cho lễ khai giảng

  - Tham gia thi Việt Dã cấp huyện

  - Chuyên đề: Ổn định đội hình và bài tạp thể dục nhiệp điệu

  - Giáo viên cả tổ

  - 5 GVCN

  - T. Hiển, T.Vũ

  - Giáo viên cả tổ

  - T. Hiển, T.Vũ

  15/8/2012

  15/8/2012

  20/8/2012

  Thứ 3 & 6

  28/8/2012

  9

  - Khai giảng năm học

  - Củng cố các lớp chủ  nhiệm, lập các kế hoạch hoạt động

  - Đăng ký mẫu giáo án vi tính

  - Hoàn thành bảng kế hoạch của tổ và các kế hoạch cá nhân

  - Hội nghị CBCC cấp tổ

  - Họp phụ huynh và xây dựng Chi hội phụ huynh lớp

  - Đăng kí danh hiệu thi đua

  - Thanh kiêm tra theo kế hoạch

  -  Chuyên đề Tổ chức Ngoại khóa khối 8

  - Thao giảng tháng 9

  - Giáo viên cả tổ

  - 5GVCN

  - Giáo viên cả tổ

  - Giáo viên cả tổ

  - Giáo viên cả tổ

  - 5GVCN

  - Giáo viên cả tổ

  - Hạnh, Nương

  - Giáo viên cả tổ

  - Tám - Hải

  5/9/2012

  10

  - Thanh kiểm tra theo kế hoạch

  - Lên kế hoạch dự giờ

  - Kiểm tra các ĐDDH bị hư hỏng và thiếu để bổ sung

  - Phân công GV tham gia Hội giảng nhân ngày 20/10

  - Dũng, Hiển

  -T.Dũng, Hiển

  - T.Tám, T.Hải

  C.Nương,T.Dũng

  15/10/2012

  - Sinh hoạt kỷ niệm 20/10.

  - Luyện tập các đội học sinh năng khiếu

  - Kiểm tra việc cập nhật điểm của GV

  - Hội giảng tháng 10

  - GV cả tổ

  - T.Hiển, T. Vũ

  - GV cả tổ

  - Hải - Vũ

  20/10/2012

  11

  - Thanh kiểm tra nội bộ

  - Lên kế hoạch dự giờ

  - Tham gia Hội Giảng 20/11

  - Tham gia kỷ niệm ngày NGVN

  - Chuẩn bị công tác ôn tập, phát hành đề cương ôn tập

  - Các đội HS năng khiếu tiếp tục luyện tập

  - Phân tích CL giữa HK I rút kinh nghiệm

  - Kiểm tra sổ điểm lớn

   - Chuyên đề: Vận dụng một số bài báo để giáo đục đạo đức cho học sinh

  Hải , Hạnh

  C.Hạnh, T.Vũ

  - Hạnh - Dũng

  GV cả tổ

  - Nhóm : GDCD

  10/11/2012

  20/11/2012

  20/11/2012

  12

  - Thanh kiểm tra theo kế hoạch

  - Lên kế hoạch dự giờ

  - Tiến hành công tác ôn tập, dạy bù cho kịp chương trình

  - Hoàn thành việc ra đề tham khảo

  - Tham gia kỷ niệm ngày 22/12 TLQĐNDVN

  - Tham gia kiểm tra HK I

  - Các lớp chủ nhiệm tiến hành xếp loại, giáo viên bộ môn hoàn thành các cột điểm

  - Hoàn thành chuyên đề

  - Chuyên đề -  Ngoại khoá “ Vui để học” Khối 6

  - Thao giảng tháng 12

  Vũ, Tám

  T. Tám

  GV cả tổ

  GV cả tổ

  - T.Hiển

  15/12/2012

  1

  - Thanh kiểm tra theo kế hoạch

  - Lên kế hoạch dự giờ

  - Sơ kết tổ.

  - Bắt đầu chương trình HK II, các lớp chép TKB mới

  - Các đội HS năng khiếu tiếp tục luyện tập

  - Các danh hiệu hoàn thành SKKN

  - Nghỉ tết Dương lịch

  - Thao giảng tháng 1

  Nương

  - C. Nương

  10/1/2013

  2

  - Thanh kiểm tra theo kế hoạch

  - Lên kế hoạch dự giờ

  - Các lớp chủ nhiệm ổn định tình sau tết.

  - Tham gia các hoạt động lớn của Đội và nhà Trường

  - Tham gia Hội Trại 3/2

  - Tham gia các giải học sinh năng khiếu cấp Huyện

  - Thao giảng tháng 2

  Vũ, Tám

  - Hạnh - Dũng

  10/2/2013

  3

  -  Thanh kiểm tra theo kế hoạch

  - Lên kế hoạch dự giờ

  - Tham gia đưa học sinh thi HS giỏi

  - Sinh hoạt kỷ niệm ngày 26/3, 8/3

  - Các đội HS năng khiếu tham gia dư thi

  - Hoàn thành đề cương ôn tập thi HK II, các lớp tiến hành dạy bù cho kịp chương trình

  - Phân tích chất lượng giữa HK II

  - Kiểm tra việc cập nhật điểm của GV

  - Thao giảng tháng 3

  - Chuyên đề: Giáo ý thức bảo vệ môi trương thông qua bộ môn địa lý

  Dũng, Hiển

  - Vũ – Hải

  - Hải - Nương

  15/3/2013

  4

  -  Thanh kiểm tra theo kế hoạch

  - Lên kế hoạch dự giờ

  - Triển khai công tác ôn tập, các biện pháp cho HS yếu kém

  - Chuẩn bị KT HK II

  - Các danh hiệu thi đua hoàn thành SKKN

  - Hoàn thành công tác thu

  - Thao giảng tháng 4

  T.Tám, Hạnh

  - T. Tám

  10/4/2013

  5

  - Thanh kiểm tra theo kế hoạch

  - Thi HK II

  - Hoàn thành chương trình HKII

  - Các lớp CN tiến hành XL HK

  - Hoàn thành các loại báo cáo cuối năm

  - Phân tích chất lượng, XL thi đua

  - Tổng kết tổ

  - Tham gia kiểm tra HS học sinh K9 và  xét TN.

  - Bế giảng năm học

  - Thao giảng tháng 5

  Toàn tổ

  - C. Nương

  15/5/2013

  6

  -Tham gia coi thi TN THPT

  - Ôn tập thi lại

  - Nghỉ hè

     

  VI/  NHỮNG KIẾN NGHỊ:

  -  Cần mua sắm thêm một số loại bản đồ để bổ sung cho các bản đồ bị hỏng.

  -  Củng cố lại phòng giáo án điện tử. Bổ sung thêm 1 phòng GAĐT bằng tivi 52in

                                                                          Duy Xuyên, ngày 24  tháng 9 năm 2012

                     DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG               TỔ TRƯỞNG CĐ                          TỔ TRƯỞNG

                           LÊ ĐÌNH SÁU                         LÊ THỊ ĐINH HẠNH         NGUYỄN  THANH THIÊN HẢI                                        

                                                                        

  Ke hoach nam hoc 2012-2013