trang Blog

Mr NguyễnTham gia: 15/07/2009
 • Bài hát "Jingle Bells" tiếng Anh và tiếng Việt
  Giải Trí
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Bài hát "Jingle Bells" tiếng Anh và tiếng Việt

  Nhân dịp giáng sinh tặng các tình yêu trọn vẹn lời bài hát Jingle Bells tiếng Anh và tiếng việt cùng tập hat lên nào chào đón noel nhé cả nàh hihi

  Mừng ngày Chúa sinh ra đời, nào mình cùng nắm tay tươi cười
  Hòa bình đến cho muôn người, cùng cất tiếng ca mừng vui
  Mừng ngày Giáng sinh an hòa, mừng hạnh phúc cho muôn nhà
  Từ thành phố hay đồng quê muôn nơi vui tiếng hát ca vang lừng.

  Đêm Noel, đêm Noel, ta hãy cùng vui lên!
  Đêm Noel, đêm đêm ta xin ơn trên ban hòa bình cho trần thế
  Đêm Noel, chuông vang lên, chuông giáo đường vang lên
  Đêm Noel, vui đêm Noel, ta hãy chúc nhau câu cười!

  Mừng ngày Chúa ra đời, nào mình cùng nắm tay tươi cười
  Hòa bình đến cho muôn người, cùng cất tiếng ca mừng vui
  Mừng ngày Giáng sinh an hòa, mừng hạnh phúc cho muôn nhà
  Từ thành phố hay đồng quê muôn nơi vui tiếng hát ca vang lừng.

  Đêm Noel, đêm Noel, ta hãy cùng vui lên!
  Đêm Noel, đêm đêm ta xin ơn trên ban hòa bình cho trần thế
  Đêm Noel, chuông vang lên, chuông giáo đường vang lên
  Đêm Noel, vui đêm Noel, ta hãy chúc nhau câu cười!


  Mừng ngày Chúa ra đời, nào mình cùng nắm tay tươi cười
  Hòa bình đến cho muôn người, cùng cất tiếng ca mừng vui
  Mừng ngày Giáng sinh an hòa, mừng hạnh phúc cho muôn nhà
  Từ thành phố hay đồng quê muôn nơi vui tiếng hát ca vang lừng.

  Boong bing boong, boong bing boong, chuông giáo đường thánh thót
  Đêm Noel, chuông vang như mang bao yêu thương lẫn trong ánh sao sáng
  Boong bing boong, boong bing boong, đêm giáng trần Thiên chúa
  Xin dâng lên muôn kinh trong đêm Thiên chúa giáng sinh ra đời.

  Tiếng Anh

  Jingle Bells 

  Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, 
  Over the fields we go, laughing all the way; 
  Bells on bob-tail ring, making spirits bright, 
  What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. 
  Jingle bells, jingle bells, jingle all the way! 
  Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh; 
  Jingle bells, jingle bells, jingle all the way! 
  Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. 

  A day or two ago, I thought I'd take a ride, 
  And soon Miss Fanny Bright was seated by my side; 
  The horse was lean and lank; misfortune seemed his lot; 
  He got into a drifted bank, and we, we got up sot. 
  Jingle bells, jingle bells, jingle all the way! 
  Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. 
  Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. 
  Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. 

  A day or two ago, this story I must tell 
  I went out on the snow and on my back I fell; 
  A gent was riding by in a one-horse open sleigh, 
  He laughed as there I sprawling lie, but quickly drove away. 
  Jingle bells, jingle bells, jingle all the way! 
  Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. 
  Jingle bells, jingle bells, jingle all the way! 
  Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. 

  Now the ground is white; Go it while you're young, 
  Take the girls tonight and sing this sleighing song; 
  Just get a bob-tailed bay, two-forty as his speed, 
  Hitch him to an open sleigh and crack! you'll take the lead. 
  Jingle bells, jingle bells, jingle all the way! 
  Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. 
  Jingle bells, jingle bells, jingle all the way! 
  Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.

  Tiếng Việt

  Chuông vang vang

  Jingle bell Jingle bell Jingle on the way
  Oh what fun it is to ride in a onehorse open sleigh hey

  Một trời sáng trong an lành, và một vùng tuyết ôm cây cành
  Một ngày sáng bao la tình, một nỗi sướng vui hồi sinh
  Mừng ngày chúa sinh ra đời người người đó đây vui cười
  Hòa bình đến cho muôn người cùng cất tiếng ca mừng vui
  Mừng ngày giáng sinh an hòa mừng hạnh phúc cho muôn nhà
  Từ thành phố hay đồng quê muôn nơi vui tiếng hát ca vang lừng

  Đêm noel đêm noel ta hãy cùng vui lên
  Đêm noel ơi đêm ta sinh ơn trên ban hòa bình cho trần thế
  Đêm noel chuông vang lên chuông giáo đường vang lên
  Đêm noel đêm noel ta hãy chúc nhau an bình

  Bong binh bong...Bong binh bong chuông giáo đường thánh thót
  Đêm noel chuông vang như mang bao yêu thương lang trên ánh sao sáng
  Bong binh bong...Bong binh bong đêm giáng trần Thiên Chúa
  Xin dâng lên muôn kinh trong đêm Thiên Chúa giáng sinh ra đời

  Yêu các tình yêu lắm luôn hưởng một mùa noel thật hạnh phúc nha cùng học cho thuộc bài hát nha hihi!

  Bài hát "Jingle Bells" tiếng Anh và tiếng Việt