trang Blog

MũnTham gia: 22/03/2009
 • Entry for June 09, 2008
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Entry for June 09, 2008

  Haizzzzzzzzzzzzz!

  Mình đã cố gắng nhưng mọi chuyện đều ko theo ý mình

  Cám dỗ thật khủng khiếp L

  Đã bao lần tự hứa là ko mắc lại, thế mà bây jờ …

  Thôi đành vậy, kệ đời