Nhà của ca sĩ Nhật Kim Anh bị trộm 5 tỷ đồng….

— Yume.vn —

Nhà của ca sĩ Nhật Kim Anh bị trộm 5 tỷ đồng.

Ca sĩ gì trữ tiền, vàng ở nhà nhiều thế này!!!!

Link báo đê!!!!!! https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/ca-si-nhat-kim-anh-mat-trom-5-ty-dong-550647.html
#Yume