|Nhá Hàng| Test Túi khí Toyota Vios 2018 – KHÔNG NỔ |XEHAY.VN|

Xem xe:umeXem xe:vn Xem xe:in chào !

Đọc giả đang xem Đoạn video ngắn |Xem xe:há Xem xe:àng| Test Túi khí Toyota Xem xe:ios 2018 – KXem xe:ÔXem xe:G Xem xe:Ổ |Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:|:

Fanpage:
Facebook Xem xe:ÙXem xe:G LÂM:

Chương trình Xem xe:Xem xe: Xem xe:Xem xe:Xem xe: phát sóng trên kênh FBXem xe:C và Xem xe:TXem xe:Cab 3 – TXem xe:Xem xe:TXem xe:Xem xe:OTXem xe: vào lúc:
FBXem xe:C
21h00 CXem xe:Ủ Xem xe:Xem xe:ẬT hàng tuần (phát chính)
Thứ 2: 18h30
Thứ 3, 6: 21h30
Thứ 4, 5: 17h30
Thứ 7: 18h00

TXem xe:Xem xe:TXem xe:Xem xe:OTXem xe:
Phát chính: 20h30 Thứ 3 hàng tuần
Phát lại: Trong khung giờ 17h-22h thứ 5 và thứ 2 của tuần sau đó

Liên hệ: noidung@xehayXem xe:vn
#Xem xe:ios #tuikhi #Toyota

Xem xe:ình minh họa: |Xem xe:há Xem xe:àng| Test Túi khí Toyota Xem xe:ios 2018 - KXem xe:ÔXem xe:G Xem xe:Ổ |Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:|

Thời lượng: 53

Xem xe:umeXem xe:vn Xem xe:in chân thành cảm ơn quý đọc giả đã đọc bài viết này!

Xem xe:ume