Đăng nhập

NHẠC PHỔ THƠ " MẤY NHỊP CẦU TRE" CỦA BÙI NGUYỄN CA MINH

Bài thơ đăng trên báo Áo trắng đã rất lâu, và bài nhạc phổ thơ bây giờ nhện đã vương tơ...

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận