Nhằm hạn chế việc xài túi ni lông, cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế Tp.HCM kiến nghị cần đánh gi…

— Yume.vn —

Nhằm hạn chế việc xài túi ni lông, cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế Tp.HCM kiến nghị cần nhận xét lại Luật thuế Bảo vệ môi trường, Không chỉ thế, xem xét tăng mức thuế đối với túi ni lông. Mức thuế hiện hành đối với túi ni lông là 40.000 đồng/kg, nghĩa là thuế bảo vệ môi trường chỉ thu khoảng 200-400 đồng/túi. Đây là mức thuế tương đối thấp so với các nước trên thế giới nên chưa có tác động nhiều đến việc hạn chế sản xuất, xài túi ni lông. Cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế Tp.HCM kiến nghị có thể tăng lên 50.000 đồng/kg hoặc hơn, thậm chí bổ sung việc đánh thuế đối với các mặt hàng nhựa xài 1 lần.


#Yume