Nhân viên rất thị BigC gỡ bỏ tương ớt Chin Su khỏi kệ hàng – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Nhân viên rất thị BigC gỡ bỏ tương ớt Chin Su khỏi kệ hàng 😳Chúng tôi Xin cảm ơn mọi người đã xem!

Yume