trang Blog

^__________________^Tham gia: 12/01/2012
 • !! ...
  Cảm Xúc
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  !! ...

  Anh Yêu angel Lê Thị Nhật Linh .Anh Yêu angel Lê Thị Nhật Linh .Anh Yêu angel Lê Thị Nhật Linh .Anh Yêu angel Lê Thị Nhật Linh .Anh Yêu angel Lê Thị Nhật Linh .Anh Yêu angel Lê Thị Nhật Linh .Anh Yêu angel Lê Thị Nhật Linh .