Nhật ký:… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Nhật ký:

Tp.HCM, ngày thứ 2 không tắm, giữa hai chân của tui đã hình thành lên một hệ sinh thái mới.Chúng tôi Chân thành cảm ơn mọi người đã xem!

Yume