trang Blog

Bụi GiàTham gia: 24/06/2009
 • Album Cattleya và mã số
  Photo
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Album Cattleya và mã số

  Mount hood Mary x Blc. Bryce Canyon ( Nhật Thịnh
   


  King of Taiwan x Blc Chialin HongSoai


  HC 474 pot . Shinfong Lady ( Đại Dương 16 )


  HC 227. Blc. Tainan Gold ( BK )


  Blc.Sanyang Ruby Shin-Mei


  Blc.Lawless Zauberflote Rain Bow


  Blc. Mangkorn Pink


  Blc. King of Taiwan


  Blc. Chialin Shinshu X Lc. Tainan City Nuvang


  Blc chunyeah 10


  952


  920


  439. Pot Shinfong Beauty (Siêu Hồng Ngọc)


  293. Blc Chyong Guu Swan (Bạch ngọc)


  214. Lc. Tainan city ( Tướng Quân ) TQ


  211. Blc. Chialin Shinshu ( Tân Thị )


  210. Blc. Chunyeah # 10(Chấn Vũ 10


  204. Blc.Haw Yuan Gold “ VK # 2 “


  Mount hood Mary x Blc. Bryce Canyon ( Nhật Thịnh )


  184 chunyeah 19


  074. Lc. Tainan City x Blc. Chunyeah # 1


  040


  040. Chunyeah #1 x Blc. Chialin “TT


  01 blc chunyeah good life No 1


  Pot. Haw Yuan Gold YK #2

  Ảnh: hoalancaycanh

  Album Cattleya và mã số