Nhiều khi cái giá phải trả lại quá đắt……

— Yume.vn —

Nhiều khi cái giá phải trả lại quá đắt…

#Kenh14Quotes
#Yume