Nhiều trường đại học đã áp dụng quy định “sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học” – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

hiện tại, nội quy này vẫn tồn tại trong những quy định hiện hành của nhiều trường Đại học.

#KenhXaHoi

Nhiều trường đại học đã áp dụng quy định “sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học”


Yume Chân thành cám ơn bạn đã theo dõi bài viết!