Đăng nhập

Nhớ !

Đêm qua Phạm Thái nhớ Quỳnh Như

Đồng mạ xanh non nhớ vũng hồ

Chim nhỏ bâng khuâng ngồi nhớ bạn

Ngủ hành sơn có nhớ Tây du?

Trọng Thủy lên đường nhớ Mỵ Châu

Ngưu Lang - Chức Nử nhớ nhau sầu

Cô tô buồn nhớ Hàn sơn tự

Bến nước Tầm Dương nhớ thuở nào

Biết rồi Phạm Lãi nhớ Tây Thi

Chim nhớ cành đa muốn trở về

Đêm củ xa xưa đèn nhớ bóng

Đường Minh Hoàng nhớ Dương Qúi Phi

Khắc Chung dung ruổi nhớ  Huyền Trân

Kim Trọng thương Kiều nhớ Thúy Vân

Trăm năm bến nhớ con đò củ

Biết Tấn rồi đây có nhớ Tần

Lưu Bình trở giấc nhớ Châu Long

Lạc nẻo ai kia nhớ giống dòng

Nguyễn Huệ, Trưng Vương mình nhớ mãi

Con Rồng cháu Lạc nhớ non sông

Bạch mã bên thành nhớ Trạng nguyên

Chế Bồng Nga nhớ gót Chinh Yên

Mỵ Nương nhớ sáo Trương Chi lắm

Trăng nhớ hoàng hôn, anh nhớ em!

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận