Nhờ bạn thân chụp ảnh kỉ niệm, thanh niên khóc thét khi thấy mặt hàng: Tình anh em có chắc bền lâu?…

— Yume.vn —

Nhờ bạn thân chụp ảnh kỉ niệm, thanh niên khóc thét khi thấy mặt hàng: Tình anh em có chắc bền lâu?
Thân nhau cùng đi du lịch các thứ các mẫu mà nhờ nó chụp cho có mấy mẫu ảnh làm kỷ niệm, và đây là mặt hàng của nó 🙂
Cre: Thanh Tùng
#aFamily #hóng_trên_mạng #Ha #funny

#Yume