Nhờ cả nhà Thủ Đức share giúp!…

— Yume.vn —

Nhờ cả nhà Thủ Đức share giúp!

TÌM NGƯỜI THÂN CỤ

1 bạn chia sẻ với ad: “Có 1 cụ già lớn tuổi đang nằm ở bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (Bv Việt Thắng) với tình trạng sức khỏe yếu.

Cụ nói nhà ở đường số 9 Linh Trung Nhưng không nhớ rõ cụ thể. Ai biết thông báo báo giúp”

Nhờ cả nhà chia sẻ. cám ơn cả nhà.
#Yume