Nhỡ đâu lại thấy ảnh người yêu mình trong máy người ta không nhể?… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Nhỡ đâu lại thấy ảnh người yêu mình trong máy người ta không nhể? 😂 😂
#thính #2saoYume.vn Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi!

Yume