Nhỏ không lo học, lớn lên làm….. à mà thôi…. – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Nhỏ không lo học, lớn lên làm….. à mà thôi.
Súc sinh nhất là kiếm veiw rẻ tiền trên cái qua đời, sự hi sinh của người khác.Yume Xin cảm ơn mọi người đã xem!

Yume