Đăng nhập

NHOA TROANG

ĐẤT LIỀN ĐẤT LIỀN, NHA TRÀG NHÀ TRÁG ^^ Photobucket Photobucket
ĐÂY LÀ THÁP BÀ NÈ, ÔI ZÔ TOÀN NGƯỜI CHĂM Photobucket Photobucket Photobucket
ĐẮG SAU LÀ CÁI SÔG GÌ ÁH, KO BIK NỮA, HÌNH NHƯ CÓ 2 KÁI CẦU LUÔN, TỪ TRÊN THÁP BÀ NHÌN XUỐG ĐÓ
Photobucket
LÊN ĐƯỜG TẮM BÙN, AK AK, DZƠ QUÁ

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận