trang Blog

Cop ConTham gia: 24/06/2009
 • Các map và cấp độ quái vật trong Hiệp Khách Giang Hồ
  Game
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Các map và cấp độ quái vật trong Hiệp Khách Giang Hồ

  Các map và cấp độ quái vật trong Hiệp Khách Giang Hồ

   

  map trong hiep khach giang ho, ban do hkgh tieng viet, bản đồ hkgh, bản đồ yulgang, yulgang map, bản đồ hiệp khách giang hồ, map train level trong hkgh, cấp độ quái trong hkgh

   

  a. Huyền bột

   lv 3

   lv 5

   lv 8

   lv 10

   lv 12

   lv 12

   lv 15

   lv 15

   lv 18

   lv 18

   lv 20

   lv 20

   lv 20

   lv 22

   lv 22

   lv 25

   lv 25

   lv 27

   lv 27

   lv 60 BOSS

   lv 30

   lv 32

   lv 60 BOSS

  b. Liễu chính quan

   lv 38

   lv 40

   lv 43

   lv 44
   lv 45

   lv 47

   lv 48

   lv 49

   lv 50

   lv 75 BOSS

  c. Tam tà quan

   lv 38

   lv 40

   lv 43
   lv 44

   lv 45

   lv 47

   lv 48

   lv 49

   lv 50

   lv 75 BOSS

  d. Lam ngọc tháp ( mê cung chính phái )

  *Tầng 1

  *Tầng 2

  *Tầng 3

   lv 51

   lv 51

   lv 52

   lv 53

   lv 54

   lv 54

   lv 55

   lv 56

   lv 57

   lv 90 BOSS

  e. Bí ẩn tháp ( mê cung tà phái )

  *Tầng 1

  *Tầng 2

  *Tầng 3

   lv 51

   lv 51

   lv 52

   lv 53

   lv 54

   lv 54

   lv 55

   lv 56

   lv 57

   lv 90 BOSS

  f. Rừng trúc ( Chính phái )

   lv 57

   lv 58
   lv 59

  g. Rừng trúc ( Tà phái )

   lv 57

   lv 58
   lv 59

  h. Thần võ môn

   lv 60

   lv 60
   lv 61

   lv 61

   lv 62

   lv 63

   lv 64

   lv 65

   lv 66

   lv 67

  i. Liễu thiện phủ

   lv 60
   lv 60

   lv 61

   lv 61

   lv 62

   lv 63

   lv 64

   lv 65

   lv 66

   lv 67

  j. Chí tín động ( động chính phái )

  *Tầng 1

  *Tầng 2

  *Tầng 3

   lv 73

   lv 75

   lv 77

   lv 79

   lv 81

   lv 83

   lv 85

   lv 87

   lv 89

   lv 120 BOSS

  k. Huyết quỷ động ( động tà phái )

  *Tầng 1

  *Tầng 2

  *Tầng 3

   lv 73

   lv 75

   lv 77

   lv 79

   lv 81

   lv 83

   lv 85

   lv 87

   lv 89

   lv 120 BOSS

  l. Nam minh hiệu

   lv 68

   lv 69

   lv 70

   lv 71

   lv 100 BOSS

  m. Nam minh động

   lv 91

   lv 93

   lv 95
   lv 99

  n. Bạch võ quán

   lv 92

   lv 94
   lv 96

   lv 97

   lv 98

   lv 100

  o. Tụng nguyệt quán

   lv 92

   lv 94

   lv 96

   lv 97

   lv 98

   lv 100

  p. Bắc hải băng cung ~ Nam lâm ~ ??? ( map 4.0 )

  Bắc Hải băng cung

  Map:

    lv 78

    lv 81

    lv 84

    lv 86

    lv 92

    lv 94

    lv 98

    lv 103

    lv 105

    lv 110

    lv 111

    lv 113

    lv 117

    lv 88

      lv 110

    lv 120

  Nam Lâm

  Map:

   lv 113

   lv 111

   lv 117

   lv 109

   lv 110

   lv 115

   lv 113

   lv 110

   lv 125

   lv 90

   lv 105

   lv 105

   lv 100

   lv 123

   lv 120

  Map client 4.0 (ko rõ tên)

  Map:

   lv 125

   lv 126

   lv 128

   lv 129

   lv 130

   lv 131

   lv 132

   lv 133

   lv 134

   lv 136

   lv 138

   lv 139

   lv 140

  Các map và cấp độ quái vật trong Hiệp Khách Giang Hồ