trang Blog

Anh Sẽ QuênTham gia: 18/05/2011
 • Cách Nhớ Nhanh Công Thức Lượng Giác
  Nhịp Sống Trẻ
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Cách Nhớ Nhanh Công Thức Lượng Giác

  Công Thức Lượng giác rất khó! nhưng chỉ càn có cách học thì việc khó kung~ thành dễ! sau đây là mẹo để học nhanh Công Thức Lượng Giác

  Công thức lượng giác là công cụ đầu tiên để bạn xử lí rất rất nhiều bài tập toán học. Ấy thế nhưng, nó lại nhiều quá, dài quá, khiến không tí teen vã mồi hôi hột để học thuộc mà vẫn thường xuyên nhầm lẫn. Dành 15 phút cùng iOne xem mọi thứ dễ dàng đi nhiều nhé:

  • Sin= đối/ huyền

  Cos= kề/ huyền

  Tan= đối/ kề

  Cot= kề/ huyền

  Thần chú: Sin đi học, Cos không hư, tan đoàn kết, cotan kết đoàn

  Hoặc: Sao đi học, cứ khóc hoài, thôi đừng khóc, có kẹo đây!

  • Công thức cộng:

  Cos(x y)= cosxcosy sinxsiny

  Sin(x y)= sinxcosy cosxsiny

  Thần chú: Cos thì cos cos sin sin

  Sin thì sin cos cos sin rõ ràng

  Cos thì đổi dấu hỡi nàng

  Sin thì giữ dấu xin chàng nhớ cho!

  Tan(x+y)=

  Thần chú: Tan một tổng hai tầng cao rộng

  Trên thượng tầng tan cộng cùng tan

  Hạ tầng số 1 ngang tàng

  Dám trừ đi cả tan tan oai hùng

  Hoặc: Tang tổng thì lấy tổng tang

  Chia một trừ với tích tang, dễ òm.

  • Công thức biến đổi tổng thành tích:

  Ví dụ: cosx+cosy= 2cos cos

  (Tương tự những công thức như vậy)

  Thần chú: cos cộng cos bằng 2 cos cos

  Cos trừ cos bằng 2 sin sin

  Sin cộng sin bằng -2 sin sin

  Sin trừ sin bằng 2 cos sin.

  * Tan ta cộng với tan mình bằng sin hai đứa trên cos mình cos ta.

  • Công thức biến đổi tích thành tổng:

  Ví dụ: cosxcosy=1/2[cos(x+y)+cos(x-y)] (Tương tự những công thức như vậy)

  Thần chú: Cos cos nửa cos-cộng, cộng cos-trừ

  Sin sin nửa cos-trừ trừ cos-cộng

  Sin cos nửa sin-cộng cộng sin-trừ.

  • Công thức nhân đôi:

  Ví dụ: sin2x= 2sinxcosx (Tương tự những công thức như vậy)

  Thần chú: Sin gấp đôi = 2 sin cos

  Cos gấp đôi = bình cos trừ bình sin

  = trừ 1 cộng hai bình cos

  = cộng 1 trừ hai bình sin

  (Chúng mình chỉ việc nhớ công thức nhân đôi của cos bằng thần chú trên rồi từ đó có thể suy ra công thức hạ bậc.)
  Tang gấp đôi=Tang đôi ta lấy đôi tang (2 tang)

  Chia 1 trừ lại bình tang, ra liền.

  • Hàm số lượng giác và các cung có liên quan đặc biệt:

  Ví dụ: Cos(-x)= cosx

  Tan( + x)= tan x

  Thần chú: Sin bù, Cos đối,Tang Pi,

  Phụ nhau Sin Cos, ắt thì phân chia

  Hoặc : Cos đối, sin bù, phụ chéo, hơn kém pi tang .

  Cách Nhớ Nhanh Công Thức Lượng Giác