trang Blog

Hồng NhungTham gia: 04/04/2011
 • Thủ ngữ Họa mi tóc nâu - Sinh viên ĐH Đà Lạt (SV 2012)
  Video
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Thủ ngữ Họa mi tóc nâu - Sinh viên ĐH Đà Lạt (SV 2012)

  Thủ ngữ Họa mi tóc nâu - Sinh viên ĐH Đà Lạt (SV 2012)