trang Blog

nhokpeliTham gia: 05/03/2009
 • Tạo nick cho Gmail
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Tạo nick cho Gmail

  Ai muốn lập nick Gmail thìcomment nick
  email hiện đang sử dụng (trừ nick gmail)
  đến mình để nhận 1bản đăng kí trong email
  của bạn

  như mình cũng có là:linhawake@gmail.com

  Tạo nick cho Gmail