Đăng nhập

Những ảnh hài hước chỉ có ở Việt Nam

Tình yêu trong quả chuông, hớt tóc tươi trẻ, xe ôm đặc biệt... cùng giải trí với những hình ảnh "độc" chỉ có ở Việt Nam.

Tình yêu trong quả chuông, hớt tóc tươi trẻ, xe ôm đặc biệt... cùng giải trí với những hình ảnh "độc" chỉ có ở Việt Nam.


Đám cưới mùa ngập nước


Cẩn thận điện giật


Mát-xa bằng mồm?


Hớt tóc tươi trẻ


Chơi chữ: Xe ôm - xô em


Xe ôm đi mây về gió


 Nhà nghĩ?


 Tiết kiệm diện tích


Chỉ đường rõ ràng


Đánh đu giữa đường


Khóa đắt hơn nồi


Ai dũng cảm mới được qua cầu này


Phở thất truyền?


Tình yêu trong quả chuông


Giữ xe tùy tâm


Xe cưới đặc biệt

DT

Những ảnh hài hước chỉ có ở Việt Nam

Những ảnh hài hước chỉ có ở Việt Nam

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận