Đăng nhập

Những bước hóa trang đơn giản cho Halloween

Nghệ sĩ hóa trang Anthony Pepe sẽ hướng dẫn bạn cách hóa trang trở thành một người bị cắt cổ, với gương mặt trầy xướt rướm máu bằng những bước đơn giản nhất.

Nghệ sĩ hóa trang Anthony Pepe sẽ hướng dẫn bạn cách hóa trang trở thành một người bị cắt cổ, với gương mặt trầy xướt rướm máu bằng những bước đơn giản nhất. Những gì bạn cần là một bộ đồ nghề hóa trang, cái này mới vấn đề đây.

Video content...

Những bước hóa trang đơn giản cho Halloween

Những bước hóa trang đơn giản cho Halloween

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận