Đăng nhập

Những cột mốc chủ quyền ở Trường Sa

Những cột mốc xác định chủ quyền trên các đảo Trường Sa, ViệT Nam luôn là điểm đến và là nơi cho bất cứ ai khi đến thăm Trường Sa. Bởi không dễ dàng gì để đặt chân đến vùng đảo tiền tiêu của Tổ Quốc. Nhưng cột mốc ấy được bảo vệ ngày đêm bởi các chiến sĩ trên các đảo. Một số hình ảnh về cột mốc chủ quyền Trường Sa đã được ghi ở các đảo Sinh Tồn, Trường Sa, Nam Yết, Sơn Ca, Song Tử Tây và cột mốc do Chính quyền Việt Nam Cộng Hoà lập trước năm 1975 tại đảo Song Tử Tây hiện còn lưu giữ trước Trạm khí tượng Song Tử Tây.

Những cột mốc xác định chủ quyền trên các đảo Trường Sa, Việt Nam  luôn là điểm đến và là nơi cho bất cứ ai khi đến thăm Trường Sa. Bởi không dễ dàng gì để đặt chân đến vùng đảo tiền tiêu của Tổ Quốc. Nhưng cột mốc ấy được bảo vệ ngày đêm bởi các chiến sĩ trên các đảo. Một số hình ảnh về cột mốc chủ quyền Trường Sa đã được ghi ở các đảo Sinh Tồn, Trường Sa, Nam Yết, Sơn Ca, Song Tử Tây và cột mốc do Chính quyền Việt Nam Cộng Hoà lập trước năm 1975 tại đảo Song Tử Tây hiện còn lưu giữ trước Trạm khí tượng Song Tử Tây.

 

  Phóng sự ảnh:Khuê Việt Trường

Những cột mốc chủ quyền ở Trường Sa

Những cột mốc chủ quyền ở Trường Sa

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận