Những góc nhìn cực đẹp từ biển Vĩnh Hy – Núi Chúa

Vài shoot hình view biển Vịnh Vĩnh Hy – Núi Chúa cực đã mắt  có làm bạn nôn nao không ấy nhỉ?

Nguồn: Bảo Lê – trekkingbaole