Đăng nhập

Những nguy hiểm khi xem đấu bò tót

Đấu bò tót là hoạt động thi đấu mang tính truyền thống dân tộc của người Tây Ban Nha. Với tính nguy hiểm cao nên nổi tiếng trên toàn thế giới.
Những nguy hiểm khi xem đấu bò tót 

Đấu bò tót là hoạt động thi đấu mang tính truyền thống dân tộc của người Tây Ban Nha. Với tính nguy hiểm cao nên nổi tiếng trên toàn thế giới.

Một con bò tót thi đấu nặng khoảng năm trăm kilogram, nó có hai cái sừng nhọn và dài, với một sức mạnh và rất hung dữ.

Có rất nhiều kị sĩ đã bị bò tót húc chết. Ở đây ngoài tính chất nguy hiểm cho các đấu sĩ còn kể đến các tai nạn bất ngờ khác đối với khán giả khi xem thi đấu. 

Video content...

Clip: Bò tót bay lên cả trên đấu trường

Video content...

Clip: Đấu trường đổ sập

Những nguy hiểm khi xem đấu bò tót

Những nguy hiểm khi xem đấu bò tót

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận