Những thông điệp trong “Về nhà đi con”

— Yume.vn —

Phụ nữ chỉ chăm lo cho sự nghiệp thì sớm muộn cũng mất gia đình, Tuy nhiên người hy sinh sự nghiệp vì tổ ấm có phải sẽ giữ được hôn nhân?

Hãy nhìn Nhã của “Về nhà đi con” để tìm câu trả lời!

Xem thêm Video định dạng Mutex ở #Mutex #Nn


#Yume