trang Blog

Chú TiểuTham gia: 19/09/2007
 • Thiết Lập Cấu Hình DNS Server
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Thiết Lập Cấu Hình DNS Server

  Thiet Lap DNS Server
   
  Từ Start --> Chọn Run --> Gõ dcpromo

  Phần dưới đây hướng dẫn cách cấu hình Reverse Lookup DNS

  Reverse lookup zones không cần thiết lắm, tuy nhiên nó cần thiết khi muốn cho phép các clients giải quyết FQDNs (Full Qualify Domain Name) từ địa chỉ IP. Nó cũng tốt khi cài mail server.

  Phần dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình Pointer Record. Nguyên lý làm việc của nó là map địa chỉ IP với lại host name, ngược lại với phần forward lookup zones là map host name với lại IP.

  Thí dụ:
  Forward Lookup Zones: ns1.vanesoft.com nó sẽ chuyển đổi thành IP là 192.168.2.10
  Reverse Lookup Zones: 192.168.2.10 nó sẽ chuyển thành ns1.vanesoft.com

  Lưu ý: Chỉ làm việc trong mạng LAN thôi, nếu bạn phải tạo PTR ngoài LAN bạn cần phải làm việc với ISP, họ sẽ giúp
  bạn cấu hình PTR này, tuy nhiên như mình nói không cần thiết lắm.

  Bạn vừa hoàn tất phần tạo Pointer Record (PTR)

  Phần dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách tạo A host record trên DNS để chỉ tới Web Server hay các server khác trong mạng LAN của bạn. A host record sẽ được tạo trong forward lookup zones, khi bạn tạo A host record thì có nghĩa rằng bạn đã map host name với lại IP được cài đặt trên server đó.

  Thí dụ: Bạn có một web server nằm ở địa chỉ 192.168.2.10 thì A host record của bạn sẽ là
  www Host 192.168.2.10
  Ý nghĩa có nó là nói với clients rằng nếu bạn muốn tìm web server của tôi thì bạn tới địa chỉ 192.168.2.10

  Nếu bạn thắc mắc làm sao để tạo A host record cho Web Server hay FTP server thì bạn đã vừa hoàn thành rồi đấy

  Bạn chỉ còn một bước nữa là hoàn tất phần cấu hình và cài đặt DNS. Để DNS của bạn hoạt động tốt nó cần phải liên tục cập nhật những thay đổi trên DNS server với những DNS server khác trong LAN hoặc các DNS khác trên internet.

  Phần hướng dẫn sau đây cho phép DNS server của bạn luôn cập nhật những thông tin của nó với các DNS khác.

  Bạn đã vừa hoàn tất cách cài đặt Domain Controller và cấu hình DNS server

  Thiết Lập Cấu Hình DNS Server